(Contingut pendent de revisió)

Aquest lloc web i tots els seus continguts (en qualsevol dels formats possibles) són propietat de l’AGRUPACIÓ DE DRACS, DIABLES, GRALLERS i TABLAS DEL BARRI DE SANTA CATERINA, CARME I TRAVESSIES, amb NIF G61884458, inscrita en el registre d'associacions del Departament de Justícia de La Generalitat de Catalunya amb el número 22007-J/1, i inscrita en el Registre d’entitats de l’ajuntament d’Igualada amb el número 218, amb domicili per a notificacions postals al carrer Santa Caterina, 17, 08700 Igualada (comarca de l’Anoia), i correu electrònic grupmalllamp@gmail.com (en endavant, GRUP MAL LLAMP), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al  GRUP MAL LLAMP. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. L’accés a aquesta web està subjecte a les següents condicions:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del GRUP MAL LLAMP.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del GRUP MAL LLAMP o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. El GRUP MAL LLAMP no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web.
  • El GRUP MAL LLAMP no garanteix que el servidor web estigui lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys que es puguin derivar de virus informàtics ni de desconnexions del servei per causes alienes. AGRUPACIÓ no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web.
  • El GRUP MAL LLAMP no es fa responsable de la informació que aparegui a l’accedir als enllaços a pàgines externes a aquesta. Així mateix, el GRUP MAL LLAMP es reserva el dret a modificar de forma unilateral els continguts de la web, sense previ avís i en qualsevol moment.
  • L’ús d’aquesta web implica conèixer i acceptar les condicions contingudes en aquest advertiment legal.

Protecció de Dades i LSSICE

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades que sol·licitades a través de formularis es poden incloure en una base de dades informatitzada amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud i facilitar-li informació del seu interès sobre els nostres serveis i activitats.

 

El GRUP MAL LLAMP té els seus fitxers automatitzats amb dades de Caràcter Personals legalitzats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i inscrites al Registre General de Protecció de Dades. Així mateix, compleix les mesures de seguretat del Real Decret 994/1999, d’11 de juny, per al qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Vostè disposa en tot moment dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tal i com estableix la LOPD. Pot realitzar l’exercici dels seus drets mitjançant correu postal – indicant com a referència al sobre “PROTECCIÓ DE DADES” – o de forma presencial a les nostres oficines en horari d’atenció al públic, a la direcció:

 

A l’atenció del Responsable del Fitxer:

AGRUPACIÓ DE DRACS, DIABLES, GRALLERS i TABLAS DEL BARRI DE SANTA CATERINA, CARME I TRAVESSIES

Carrer Santa Caterina, 17

08700 Igualada (Anoia)

grupmalllamp@gmail.com

 

Consentiment

En el moment d’enviar un formulari, l’usuari accepta que ha estat informat i dona consentiment a aquesta política de privacitat i protecció de dades.

En tot moment, l’usuari es fa responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades facilitades, i declara de forma expressa que compta amb l’edat mínima legal per a la tramesa d’informació.

Igualment l’informem – conforme amb l’establert a l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) que, mitjançant l’acceptació d’aquest avís legal, vostè ens està autoritzant de forma expressa que li enviem comunicacions institucionals, comercials o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari d’aquestes comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació de la seva voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les direccions indicades en aquest advertiment legal, indicant com a referència al sobre o a l’assumpte del correu: “BAIXA CORREU ELECTRÒNIC”.